0080 - 2018 MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGèTICA EN LA INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT EXTERIOR EN LA PLATJA DE BELLREGUARD 0080 - 2018 MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGèTICA EN LA INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT EXTERIOR EN LA PLATJA DE BELLREGUARD

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
003 Préstec Bonificat 154
002 Notificació Ajuda Rebuda 133
001 CONTRACTE PROVEIDOR 185

0024 - 2017 Servei coordinació obra IFS 2016 0024 - 2017 Servei coordinació obra IFS 2016

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació Servei de coordinació bora IFS 2016.pdf 438

0023 - 2017 Servei telefonia 0023 - 2017 Servei telefonia

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Proposta Servei Telefonia.pdf 310
002 Adjudicació Servei Telefonia.pdf 212

0022 - 2017 Servei Manteniment WC Platja 0022 - 2017 Servei Manteniment WC Platja

0021 - 2017 Servei publicitat 0021 - 2017 Servei publicitat

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
002 Adjudicació Servei Publicitat 188
001 Proposta Servei Publicitat.pdf 223

0020 - 2017 Servei Manteniment Caldera CEIP 0020 - 2017 Servei Manteniment Caldera CEIP

0019 - 2017 Servei Manteniment Caldera Camp de Futbol 0019 - 2017 Servei Manteniment Caldera Camp de Futbol

0018 - 2017 Servei Manteniment Piscina 0018 - 2017 Servei Manteniment Piscina

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
002 Adjudicació Manteniment Piscina.pdf 222
001 Proposta Manteniment Piscina.pdf 212

0017 - 2017 Servei de Manteniment Platja 0017 - 2017 Servei de Manteniment Platja

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
002 Adjudicació Manteniment Platja.pdf 190
001 Pressupost Manteniment Plata.pdf 198

0016 - 2017 Servei de coordinació obra CV-673 0016 - 2017 Servei de coordinació obra CV-673

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació Servei coordinació obra CV-673.pdf 436

0015 - 2017 Manteniment Extintors 0015 - 2017 Manteniment Extintors

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació Manteniment Extintors.pdf 193

0014 - 2017 Obra Façana Cementeri 0014 - 2017 Obra Façana Cementeri

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació obra façana cementeri.pdf 461

0010 - 2017 Pòlisses d'assegurança 0010 - 2017 Pòlisses d'assegurança

0009 - 2017 Explotació Bar Jubilats 0009 - 2017 Explotació Bar Jubilats

0008 - 2017 Redacció Auditoria Energètica 0008 - 2017 Redacció Auditoria Energètica

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació Elaboració Auditoria Energètica.pdf 270

0007 - 2017 Servei Manteniment Ascensor Casa Música 0007 - 2017 Servei Manteniment Ascensor Casa Música

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
001 Adjudicació Manteniment Ascensor Casa de la Música.pdf 499

0006 - 2017 Servei de Control de Plagues 0006 - 2017 Servei de Control de Plagues

0005 - 2017 Redacció Pla Enfortiment Teixit Associatiu 0005 - 2017 Redacció Pla Enfortiment Teixit Associatiu

0004 - 2017 Pòlissa Mútua Prevenció 0004 - 2017 Pòlissa Mútua Prevenció

Títol Mostra el nombre de visualitzacions
002 Adjudicació Mútua prevenció.pdf 193
001 Propostes Mútua prevenció.pdf 218

0003 - 2017 Adquisició Tractor Hortets 0003 - 2017 Adquisició Tractor Hortets

0002 - 2017 Manteniment megafonia 0002 - 2017 Manteniment megafonia

0001 - 2017 Servei de grua 0001 - 2017 Servei de grua

2016 Contractació gestió bar del poliesportiu municipal 2016 Contractació gestió bar del poliesportiu municipal

2016 Prórroga contracte jardinería 2016 Prórroga contracte jardinería

2016 Obra PVC 2016 Obra PVC

2016 Defensa jurídica PO 208 2016 Defensa jurídica PO 208

2016 Defensa jurídica PO 207 2016 Defensa jurídica PO 207

2016 Contracte modificat Casa Música 2016 Contracte modificat Casa Música

2016 Contracte modificat pista bàsquet 2016 Contracte modificat pista bàsquet

2016 Contractes Festes 2016 2016 Contractes Festes 2016

2016 Contracte mercat artesanal estiu 2016 2016 Contracte mercat artesanal estiu 2016

2016 Contracte extintors 2016 Contracte extintors

2016 Contracte Gas Natural 2016 Contracte Gas Natural

2016 Pròrroga contracte trinquet 2016 Pròrroga contracte trinquet

2016 Contracte direcció obra bàsquet 2016 Contracte direcció obra bàsquet

2016 Contracte direcció obra pista bàsquet 2016 Contracte direcció obra pista bàsquet

2016 Contracte manteniment piscina 2016 Contracte manteniment piscina

2016 Contracte manteniment platja 2016 Contracte manteniment platja

2016 Contracte socorrisme piscina 2016 Contracte socorrisme piscina

2016 Contracte serveis caseta platja 2016 Contracte serveis caseta platja

2016 Contracte alarmes escoles 2016 Contracte alarmes escoles

2016 Contracte Pla Associacionisme 2016 Contracte Pla Associacionisme

2016 Contracte comunicació 2016 Contracte comunicació

2016 Contracte defensa jurídica PO 449 2016 Contracte defensa jurídica PO 449

2016 Contracte defensa jurídica PO 475 2016 Contracte defensa jurídica PO 475

2016 Contracte assegurança multirisc 2016 Contracte assegurança multirisc

2016 Contracte assegurança responsabilitat civil 2016 Contracte assegurança responsabilitat civil

2016 Contracte assegurança vehicles 2016 Contracte assegurança vehicles

2016 Cessió parcela orange 2016 Cessió parcela orange

2016 Contracte tractament de plagues 2016 Contracte tractament de plagues

2016 Contracte prevenció riscos laborals 2016 Contracte prevenció riscos laborals

2016 Contracte ascensor 2016 Contracte ascensor

2016 Contracte modificació projecte Casa Música 2016 Contracte modificació projecte Casa Música

2016 Contracte calfador elèctric camp futbol piscina i vestidors 2016 Contracte calfador elèctric camp futbol piscina i vestidors

2016 Contracte publicitat pilota 2016 Contracte publicitat pilota

2016 Contracte Grua Municipal 2016 Contracte Grua Municipal

2016 Contracte calefacció col·legi Gregori Mayans 2016 Contracte calefacció col·legi Gregori Mayans

2016 Contracte caldera camp de futbol 2016 Contracte caldera camp de futbol

2015 Ampliació de voreres i renovació de instal·lacions 2015 Ampliació de voreres i renovació de instal·lacions

2015 Reforma pista de basquet 2015 Reforma pista de basquet

2015 Obra construccio Casa de la Música 2015 Obra construccio Casa de la Música

2015 Diversos contractes festes locals 2015 Diversos contractes festes locals

2015 Contracte diversos festes locals 2015 2015 Contracte diversos festes locals 2015

2015 Contracte servici manteniment i conservació jardins i espai públic municipal 2015 Contracte servici manteniment i conservació jardins i espai públic municipal

2015 Contracte servei manteniment instal·lació elèctrica plaques solars 2015 Contracte servei manteniment instal·lació elèctrica plaques solars

2015 Manteniment jardins espai públic 2015 Manteniment jardins espai públic

2015 Muntatge i desenvolupament Mercat Medieval platja 2015 Muntatge i desenvolupament Mercat Medieval platja

2015 Manteniment ascensors 2015 Manteniment ascensors

2015 Defensa jurídica PO 345-2014 OEST-2 2015 Defensa jurídica PO 345-2014 OEST-2

2015 Defensa jurídica PO 208-2014 OEST-2 2015 Defensa jurídica PO 208-2014 OEST-2

2015 Defensa jurídica PO 207-2014 OEST-2 2015 Defensa jurídica PO 207-2014 OEST-2

2015 Contracte lloguer i neteja wc i caseta creu roja 2015 Contracte lloguer i neteja wc i caseta creu roja

2015 Contracte subministrament productes químics piscina 2015 Contracte subministrament productes químics piscina

2015 Contracte panells informatius platja 2015 Contracte panells informatius platja

2015 Contracte jocs parcs i jardins 2015 Contracte jocs parcs i jardins

2015 Contracte il·luminació LEDS interior locals municipals 2015 Contracte il·luminació LEDS interior locals municipals

2015 Contracte equipament mobiliari urbà 2015 Contracte equipament mobiliari urbà

2015 Contracte servei socorrisme i curset piscina 2015 Contracte servei socorrisme i curset piscina

2015 Contracte manteniment instal·lacions platja estiu 2015 2015 Contracte manteniment instal·lacions platja estiu 2015

2015 Servei de prevenció 2015 Servei de prevenció

2015 LED Camp de futbol Subvenció Diputació 2015 LED Camp de futbol Subvenció Diputació

2015 Servidor informàtic 2015 Servidor informàtic

2015 Assegurances edificis Municipals 2015 Assegurances edificis Municipals

2015 Assegurances responsabilitat civil i patrimonial 2015 Assegurances responsabilitat civil i patrimonial

2015 Contracte assegurança vehicles 2015 Contracte assegurança vehicles

2015 Contracte control i prevenció plagues 2015 Contracte control i prevenció plagues

2015 Supervisió projecte construcció casa de la música 2015 Supervisió projecte construcció casa de la música

2015 Servei redacció projecte pista de bàsquet 2015 Servei redacció projecte pista de bàsquet

2015 Contracte Grua municipal 2015 Contracte Grua municipal

2015 Contracte calefacció CEIP Gregori Mayans 2015 Contracte calefacció CEIP Gregori Mayans

2015 Contracte caldera i camp de fútbol 2015 Contracte caldera i camp de fútbol

2015 Contracte publicitat 2015 Contracte publicitat

2014 Redacció estudis geotècnic obra casa de la música 2014 Redacció estudis geotècnic obra casa de la música

2014 Reparació voreres i reasfalt carrer Riu Alcoi segona fase 2014 Reparació voreres i reasfalt carrer Riu Alcoi segona fase

2014 Reparació voreres i reasfalt Carrer Riu Alcoi 2014 Reparació voreres i reasfalt Carrer Riu Alcoi

2014 Reparació humitats i filtracions magatzem municipal 2014 Reparació humitats i filtracions magatzem municipal

2014 Rehabilitació façanes centre salut platja Bellreguard 2014 Rehabilitació façanes centre salut platja Bellreguard

2014 Contractes diversos festes patronals 2014 2014 Contractes diversos festes patronals 2014

2014 Servei per la realització llocs treball 2014 Servei per la realització llocs treball

2014 Subministrament i manteniment marquesines parada bús 2014 Subministrament i manteniment marquesines parada bús

2014 Contracte neteja i lloger cabines i wc platja estiu 2014 Contracte neteja i lloger cabines i wc platja estiu

2014 Contracte obra reparació superficie pista basquet CEIP Gregori Mayans 2014 Contracte obra reparació superficie pista basquet CEIP Gregori Mayans

2014 Contracte semàfor roig 2014 Contracte semàfor roig

2014 Contracte subministrament vitrines 2014 Contracte subministrament vitrines

2014 Contracte serveis subministrament productes químics i neteja piscina 2014 Contracte serveis subministrament productes químics i neteja piscina

2014 Contracte serveis socorrisme i cursets piscina 2014 Contracte serveis socorrisme i cursets piscina

2014 Contracte medicions obra centre salud 2014 Contracte medicions obra centre salud

2014 Contracte megafonia 2014 Contracte megafonia

2014 Contracte manteniment platja estiu 2014 2014 Contracte manteniment platja estiu 2014

2014 Contracte vectors 2014 Contracte vectors

2014 Contracte alarmes 2014 Contracte alarmes

2014 Assegurança autoritats i personal 2014 Assegurança autoritats i personal

2014 Contracte menor obra renovació voreres 2014 Contracte menor obra renovació voreres

2014 Manteniment sistemes contra incendis 2014 Manteniment sistemes contra incendis