CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A COBRIR EN PROPIETAT DUES PLACES I AQUELLES VACANTS QUE POGUEREN AGREGAR-SE DINS DELS LÍMITS ESTABLITS LEGALMENT, D'AGENT DE POLICIA LOCAL CORRESPONENTS A l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019 I POSTERIORS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PER TORN DE MOBILITAT. CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A COBRIR EN PROPIETAT DUES PLACES I AQUELLES VACANTS QUE POGUEREN AGREGAR-SE DINS DELS LÍMITS ESTABLITS LEGALMENT, D'AGENT DE POLICIA LOCAL CORRESPONENTS A l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019 I POSTERIORS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PER TORN DE MOBILITAT.

03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL 03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL

BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS

01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL 01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL

Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218) Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218)

Títol
ANUNCI RESOLUCIÓ NOMENAMENT AGENTS POLICIES LOCALS, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL PROCÉS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI BAREMACIÓ MÈRTIS,PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL
ANUNCI REALITZACIÓ DE LA PROVA SISÈ, RECONEIXEMENT MÈDIC, OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI RESULTAT DEL QUART I CINQUÈ EXERCICI, MESURAMENT D’ALÇADA I PROVES D’APTITUD FÍSICA , OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENTS DE POLICIA LOCAL
ANUNCI ACTA SOBRE LES AL.LEGACIONS DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI ACTA DELS RESULTATS DE DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL,PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
RECTIFICACIÓ ACTA REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENTS LOCALS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
RESULTATS QüESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
EXAMEN RESPOSTES
ANUNCI RESULTAT PROVA PSICOTÈCNICA I DATA 2N PROVA, OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI SUSPENSIÓ PROVA PSICOTÈCNICA , CONCURS OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI NOMENAMENT ÒRGAN TÈCNI SELECCIO I DATA 1RA. PROVA, PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ
RELACIO PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
05_INSTANCIA _PROVES SELECTIVES, PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE QUATRE PLACES D'ESCALA BÀSICA DE LA POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bans / Anuncis 2019 Bans / Anuncis 2019

Títol
ANUNCI RESOLUCIÓ NOMENAMENT AGENTS POLICIES LOCALS, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL PROCÉS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI BAREMACIÓ MÈRTIS,PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL
ANUNCI REALITZACIÓ DE LA PROVA SISÈ, RECONEIXEMENT MÈDIC, OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI RESULTAT DEL QUART I CINQUÈ EXERCICI, MESURAMENT D’ALÇADA I PROVES D’APTITUD FÍSICA , OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENTS DE POLICIA LOCAL
ANUNCI ACTA SOBRE LES AL.LEGACIONS DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI ACTA DELS RESULTATS DE DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL,PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
RECTIFICACIÓ ACTA REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENTS LOCALS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
RESULTATS QüESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
EXAMEN RESPOSTES
ANUNCI RESULTAT PROVA PSICOTÈCNICA I DATA 2N PROVA, OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI SUSPENSIÓ PROVA PSICOTÈCNICA , CONCURS OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI NOMENAMENT ÒRGAN TÈCNI SELECCIO I DATA 1RA. PROVA, PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ
RELACIO PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
CALENDARI FISCAL 2020
04-Anunci decret aprovació creació borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04-Anunci revisió fase concurs d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04-Anunci acta valoració mèrits d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
05_INSTANCIA _PROVES SELECTIVES, PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE QUATRE PLACES D'ESCALA BÀSICA DE LA POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
04-Anunic acta quart exercici d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 52 resultats.