Bans / Anuncis 2020 Bans / Anuncis 2020

Títol
ANUNCI LLISTA PROVISIONAL PROCÉS SELECCIÓ ARQUITECTE I ENGINYER MUNICIPAL
ANUNCI PROCÉS SELECTIU ARQUITECTE SUPERIOR I ENGINYER TÈCNIC
CALENDARI FISCAL 2021
Anunci baremació per a la concessió de subvencions per a despeses relacionades amb activitats extraescolars per al curs 2020-2021
Edicte aprovació del padró d'aigua potable del tercer trimestre de 2020
ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ EMCORP 2020 OCUPACIÓ PERSONAL DE NETEJA EDIFICIS
Edicte IBI RÚSTICA 2020 IAE 2020 ALTES 2019
BASES REGULADORES DEL PROJECTE BELLREGUARD SOSTENIBLE PER AL 2020
ANNEX I SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2020-2021
ANNEX II JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ BEQUES SOCIALS I AMBIENTALS
ANUNCI DATA ENTREVISTA PROVA PSICOTÈCNICA
Anunci ’Ajuntament Bellreguard nomenament de l’òrgan tècnic de selecció i data de la 1ra. prova procés selectiu per a la cobertura de 4 places d’agent de policia local, vacants en la plantilla de personal del cos de policia local de Bellreguard
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - 2020
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESPESES SERVEIS D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT
Edicte Padrons Pervol 4r. Període
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL SENSE PREINSCRIPCIÓ
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL AMB PREINSCRIPCIÓ
DECRET SUSPENSIÓ DE SANT JOAN
SEPE AGRÍCOLA Anunci llistat de canditats
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 30 resultats.

03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL 03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL

BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS

01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL 01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL

Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218) Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218)

Títol
ANUNCI RESOLUCIÓ NOMENAMENT AGENTS POLICIES LOCALS, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL PROCÉS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI BAREMACIÓ MÈRTIS,PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL
ANUNCI REALITZACIÓ DE LA PROVA SISÈ, RECONEIXEMENT MÈDIC, OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI RESULTAT DEL QUART I CINQUÈ EXERCICI, MESURAMENT D’ALÇADA I PROVES D’APTITUD FÍSICA , OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENTS DE POLICIA LOCAL
ANUNCI ACTA SOBRE LES AL.LEGACIONS DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI ACTA DELS RESULTATS DE DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL,PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
RECTIFICACIÓ ACTA REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENTS LOCALS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
RESULTATS QüESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
EXAMEN RESPOSTES
ANUNCI RESULTAT PROVA PSICOTÈCNICA I DATA 2N PROVA, OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI SUSPENSIÓ PROVA PSICOTÈCNICA , CONCURS OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI NOMENAMENT ÒRGAN TÈCNI SELECCIO I DATA 1RA. PROVA, PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ
RELACIO PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
05_INSTANCIA _PROVES SELECTIVES, PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE QUATRE PLACES D'ESCALA BÀSICA DE LA POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bans / Anuncis 2019 Bans / Anuncis 2019

Títol
04-Revisió del tercer exercici d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04-Relació aprovats del tercer exercici d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04- Revisió del segon exercici d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04 Relació d’aprovats per segon exercici d'una borsa treball de tècnics-es educació infantil
04 Instància borsa Tècnic-es Educació Infantil
04 Bases Borsa de Treball Tècnics-es Educació Infantil
04 Anunci llista admesos, exclosos Borsa de Treball Tècnics-es Educació Infantil
04 Anunci llista rectificada admesos, exclosos Borsa de Treball Tècnics-es Educació Infantil
04 Anunci llista definitiva admesos i exclosos Borsa de Treball Tècnics-es Educ Infantil
04 Modificació Membres Tribunal de Qualificat Borsa Treball de Tècnics-es Educació Infantil
04 Plantilla i respostes del primer exercici borsa treball de tècnics-es educació infantil
04-Revisió del segon exercici d'una borsa de treball de tècnics-es educació infantil
04 Relació d’aprovats per primer exercici d'una borsa treball de tècnics-es educació infantil
04 Nota Informativa Borsa de Treball Tècnics-es Educació Infantil
Decret d'utilització del segell d'òrgan
Edicte aprovació padrons IBI RÚSTICA 2019 IAE 2019 I ALTES 2018
ACTA PROCÉS SELECCIÓ SUBVENCIÓ EMPUJU 2019 PEONS NETEJA
ACTA PROCÉS SELECCIÓ EMCUJU 2019, TASOC
04 Edicte termini presentació instàncies
Decret llista provisional borsa Monitors Temps Lliure
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 21 - 40 de 52 resultats.