BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERÍ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERÍ

Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218) Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218)

Bans / Anuncis 2019 Bans / Anuncis 2019

Bans / Anuncis 2016 Bans / Anuncis 2016