Bans / Anuncis 2020 Bans / Anuncis 2020

Títol
ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ EMCORP 2020 OCUPACIÓ PERSONAL DE NETEJA EDIFICIS
Edicte IBI RÚSTICA 2020 IAE 2020 ALTES 2019
BASES REGULADORES DEL PROJECTE BELLREGUARD SOSTENIBLE PER AL 2020
ANNEX I SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2020-2021
ANNEX II JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS P PER A DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ BEQUES SOCIALS I AMBIENTALS
ANUNCI DATA ENTREVISTA PROVA PSICOTÈCNICA
Anunci ’Ajuntament Bellreguard nomenament de l’òrgan tècnic de selecció i data de la 1ra. prova procés selectiu per a la cobertura de 4 places d’agent de policia local, vacants en la plantilla de personal del cos de policia local de Bellreguard
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - 2020
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESPESES SERVEIS D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT
Edicte Padrons Pervol 4r. Període
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL SENSE PREINSCRIPCIÓ
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL AMB PREINSCRIPCIÓ
DECRET SUSPENSIÓ DE SANT JOAN
SEPE AGRÍCOLA Anunci llistat de canditats
SEPE AGRÍCOLA Resultat del procés de selecció
SEPE AGRÍCOLA Rebuig Oferta d'ocupació
SEPE AGRÍCOLA Declaració jurada
Escolarització 2020-2021 Escoleta Municipal
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 26 resultats.

BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS

01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL 01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERÍ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERÍ

Bans / Anuncis 2016 Bans / Anuncis 2016