CORPORACIÓ

L'Ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2019-2023, la corporació municipal de Bellreguard està formada per 11 regidors, inclosa l'Alcaldia, que representen  tres grups polítics municipals diferents:

Grup municipal de Compromís: 4 regidors

Grup municipal del Partit Popular: 4 regidors

Grup municipal del PSOE: 3 regidors